Różne opcje terapii przeciwbólowej

Multimodal pain treatment
Różne leki przeciwbólwe mogą pomóc po zabiegu chirurgicznym:
  • Doustne środki: tabletki, płyny.
  • Infuzyjne
  • Zewnątrzoponowe podanie leków
  • Miejscowe techniki infuzyjne: nasiękowe podanie leku anestezjologicznego lub blokada obwodowa w okolicy miejsca operowanego.
Typ i dawka leku różnią się zależnie od procedury i Twojego stanu zdrowia.
Zapytaj się lekarza o różne dostępne opcje.

Ta informacja jest oferowana przez BioQ Pharma.
 
Privacy policy  I  Terms of use  I  BioQ Pharma  I BE 0651.707.663